Børnehaven

SNURRETOPPEN

 

 

I børnehaven er der fire stuer, men vi bestræber os på, at arbejde på tværs af de forskellige stuer og dermed indrage alle medarbejderes kompetencer, således at alle børn proffiterer af dette..

 

De 4 stuer hedder Solsikkestuen, Smørblomst, Klokkeblomst og Lotusstuen.

 

Solsikkestuen:

 

Er overgangstue hvor børnene får en blid overgang fra vuggestue til børnehave, og lærer grundlæggende færdigheder, med særligt fokus på sociale færdigheder og selvhjulpenhed. Disse egenskaber giver robuste og omstillingsparate børn, som dermed er bedre rustet til overgangen fra vuggestue til børnehave

 

Vi bestræber os på, at de kommende børnehavebørn kommer på besøg hos Smørblomst og Klokkeblomst, minimum en gang om ugen. Både så de lærer stuerne at kende, men også de andre børn og voksne. Vi ønsker at alle forældre og børn i Snurretoppen, får en tryg hverdag med gode rammer og en fast struktur, som en god retningslinje for positivt samvær og samarbejde.

 

Smørblomst, Klokkkeblomst og Lotusstuen :

 

De 3 stuer er kendetegnet ved, at vi altid modtager børnene på en positiv og anerkendeende måde, hvor de føler sig velkomne og set for den de er. Vi ønsker at gøre børnene selvhjulpne gennem positiv feedback og opfordringer til selv, at skabe/reflektere over mulige løsninger på problemstillinger. Vi styrker børnene i at navigere/begå sig både i institutionen og verden udenfor institutionen. Dette opnås gennem, at vi guider det enkelte barn udfra dets udvikling, behov og nærmeste udviklingsområde. Vi stiller krav til det enkelte barn, i forhold til zonen for nærmeste udvikling

 

Vi tilrettelægger mange forskellige aktiviteter, der som fællesnævner, har fokus på at fremme barnets mulighed for personlig udvikling, samtidig med at det indgår i det forpligtende fællesskab. Vi øver alle børn i at begå sig og bidrage til fælleskabet og samtidigt styrke det enkelte barn i, at være et individ i fælleskabet.

 

Vi holder samlinger, hvor børn får muligheden for at stå frem og være i centrum.Det handler ikke om at sige de rigtige ting eller give de rigtige svar. Men handler om at skabe trygge og robuste børn, som tør stå frem og hviler i sig selv.

 

Hver stue gennemfører 1 tur om ugen, både i nærområdet og længere ture med offentlige transportmidler, samt med vores egne minibusser. Fokus kan være forskelligt fra stue til stue, men vi prioriterer at komme ud i det store fællesskab og opleve nye spændende ting. Dette kan f.eks. være i forbindelse med større projekter med temaer, der kører over kortere perioder eller længere tid