Vuggestuen

SNURRETOPPEN

 

 

Snurretoppens vuggestue består af 3 stuer og vores vision er, at skabe trygge og udviklende rammer for det enkelte barn.

Vi prioriterer derfor forældresamarbejdet meget højt. Vi mener og arbejder udfra, at gensidig dialog er altafgørende for at skabe en positiv helhed omkring barnet, og kunne støtte barnets trivsel/udvikling bedst muligt.

 

Vi mener at fællesskabet har en stor betydning for barnets trivsel, leg og læring. Derfor arbejder vi aktivt med at skabe deltagelsesmuligheder for det enkelte barn i fælleskabet.

 

Vi bestræber os på at være gode rollemodeller overfor børnene og vise dem forskellige handlemuligheder. Vi tilbyder og tilpasser forskellige indsatser og aktiviteter til børnegruppen, for at fremme deres udvikling og læring.

 

Børnegrupperne:

 

På Stjernestuen modtager vi de mindste børn i vuggestuen. Stjernestuen tilbyder ”tidlig opstart”,hvor I forældre og jeres barn kan deltage i ugentlige besøgsdage ca. 2 mdr. før egentlig opstart. Vi har gode erfarringer med dette, idet det skaber trygge børn og forældre, således I får den bedste opstart i vuggestuen. På Stjernestuen arbejder vi primært med at skabe tryghed for børnene, og støtte dem i at lære huset, børnene, de voksne og rutinerne at kende.

 

På Solstuen og Månestuen begynder børnene når de er ca. 1 ½ år. På begge stuer tilbyder vi flere forskellige aktiviteter i og udenfor huset. Vi benytter ofte kælderen i børnehaven til fysisk udfoldelse og vi går på ture i nærområdet. Vi bruger også vores minibusser til større oplevelsesture længere væk.

 

Alle stuer har et tæt samarbejde. Vi planlægger ofte aktiviteter på tværs af stuerne og skaber brobygning når børnene skal rykke til en ny stue. Vi spiser på stuerne, men er sammen om eftermiddagen, ude eller inde i vuggestuen. På denne måde styrker vi fællesskabet og benytter alle vores kompetencer til at skabe et godt læringsmiljø.